Labklājība darba vidē • Stigmas klātesamība

Mazliet par tabu tēmu. Nesen redzēju rakstu ar nosaukumu howto deal with WFH burnout? (ko darīt ar izdegšanu, strādājot no mājām) Kad tagadliela daļa pasaules strādā no mājām, komunikācija starp organizāciju un darbiniekuir vitāli svarīga. Šajā rakstā ir akcentētas stigmas tēmas un tās nozīme unesamība arī profesionālajā vidē. Aicinājums darba devējiem runāt ar saviemdarbiniekiem par viņu veselības stāvokli - īpaši tagad covid laikā.

2020. gads ir bijis liels pārbaudījums visos dzīves aspektos.Profesionālajā darbībā tas ir prasījis krasas izmaiņas, štata samazināšanas,dīkstāves, attālinātais darbs, bankroti utt.

Tas viss atstāj ietekmi uz cilvēku profesionālo veselību kāarī īpaši kutina mentālo veselību gan no vadītāju puses gan no darba ņēmējupuses. Pārmaiņu vadība, stresa menedžments, komandas efektivitātes unproduktivitātes rādītāji nekad nav bijuši tik svarīgi – tam visam ir tiešsrisks saskarties ikdienā ar stresu, frustrāciju un izdegšanu šīs ir lietas,kuras nevajadzētu ignorēt, tas ir risks iedzīvoties mentālās veselībasproblēmas. Vērsties pēc palīdzības ir pirmais solis, tāpēc ir svarīgi apzinātiemeslus, kas liedz mums vērsties pie profesionāļa. Savlaicīga proaktīva rīcībabūs lētāka un var izvairīties no nosūtījuma pēc medicīniskas palīdzības.

Profesionālajā veselībā ar stigmu ir vieglāk nekā ar mentālāsveselības problēmām, lai gan nākas novērot, ka gan darba devēji (vadītāji), gandarba ņēmēji izvairās atzīt izdegšanas pazīmes, īpaši novērots gados jauniem,jo pastāv uzskats - ka es jauns - kāda izdegšana.

Pēc zinātnieku sacītā stigma ir viena no vadošajiem riskafaktoriem iedzīvoties nelabvēlīgā mentālajā veselībā. Stigma traucē meklētmentālo palīdzību. Novēlota rīcība samazina iespēju saņemt nepieciešamopalīdzību laicīgi. • (Caddell & Gans, 2020)

Lai arī mentālās veselības profesijas ir attīstījušās un pārtām tiek runāts vairāk un vairāk. Cilvēki sāk kļūt, vairāk informētāki, un pievērstuzmanību savai mentālajai veselībai, tomēr joprojām stigma ir novērojama unreāla.

Stigmas rašanās iemesli:

• Filmās, seriālos u.c. tēli ar mentālās veselībastraucējumiem tiek attēloti kā sliktie tēli.
• Ļaunprātīgi stereotipi par mentālās veselības problēmām.
• Pastāv uzskats, ka mentālās veselības problēmasvar atrisināt paši, vienkārši, sevi piespiežot, un no tā izlauzties.
• Kā cilvēki akcentē citu uzvedību ar "viņa irtraka" "viņš ir nojūdzies"

Šie ir tikai daži piemēri, kas rada stigmas realitāti un kā rīkoties, lai nebūtu par vēlu.

Sniedzies pēc palīdzības -Negribīgi atzīt, ka nepieciešama vēršanās pēc palīdzības ir pilnīgi normāli.Nevajag ļaut bailēm par mentālās veselības problēmu apstiprināšanu liegt meklētpalīdzību. Vēršanās pēc palīdzības var vieglāk noteikt, kas ir noticis, unsamazinot simptomus, kas traucē personīgajai un profesionālajai dzīvei.

Neļauj stigmai radīt šaubas un kaunu - Stigmaneveidojas tikai no apkārtējo viedokļiem. Pastāv nepareizs priekšstats, kanelabvēlīgais stāvoklis ir pazīme par vājumu, vai iedomas, ka spēj tikt galāpats bez palīdzības, atbalsta. Vērsties pie konsultanta, izglītot sevi unvērsties pie domubiedriem, kuriem arī ir mentālās veselības problēmas, varpalīdzēt tikt galā ar pašapziņu un tikt pāri destruktīvām domām.  

Neizolē sevi - Mentālās veselības streikošanavar atturēt par to runāt ar citiem. Ģimene, draugi var sniegt atbalstu, ja viņizina par problēmām. Dodies pie apkārtējiem, kuriem var uzticēties, kas varsniegt atbalstu, līdzjūtību un sapratni.

Nesalīdzini sevi ar ''slimību'' - Tuneesi slimība. Nesaki, ka "es esmu slims" bet aizstāj to ar "manir slimība..." piemēram: nevis es esmu šizofrēniķis, bet man iršizofrēnija! Cilvēks nevar būt slimība, viņam var būt slimība. Man ir nevis ES esmu.

Stigma nav tikai medicīnisks un psiholoģisks termins tas irarī profesionālas vides dzīvesbiedrs. Mentāli veselīgas darbavietas sniedzpaaugstinātu produktivitāti un darbinieku līdzdalību.

Darbavietas,kuras veicina un atbalsta, psiholoģiski veselīgu un labbūtīgu darba vidi adresēstigmu salīdzinoši laicīgi un iedrošina meklēt palīdzību. Šādā darba vidēnovēro mazāku darbinieku kavēšanu, mazāku slimības lapu skaitu, mazāku darbiniekumainību (rotāciju) un psiholoģiskās pretrunas

Darbavietas,kuras veicina un atbalsta, psiholoģiski veselīgu un labbūtīgu darba vidi adresēstigmu salīdzinoši laicīgi un iedrošina meklēt palīdzību. Šādā darba vidēnovēro mazāku darbinieku kavēšanu, mazāku slimības lapu skaitu, mazāku darbiniekumainību (rotāciju) un psiholoģiskās pretrunas

Ja tu esi vadītājs vai darbinieks, kā tavā darba vidē tiekrunāts par iespējamām psiholoģiskajām problēmām?

Kā šo risina Supervīzija

Supervīzija ir droša un atbalstoša vide, kur klientam ir ļautsrunāt. Viss par profesionālo identitāti, viss par profesionālo veselībusupervīzija ir vieta šim. Izdegšanas pazīmes darbā? supervīzija atbalsta. Diskomfortsstrādājot no mājam? – supervīzija. Šis ir labākais konsultatīvais veids no nodrošinātusavlaicīgu palīdzību saistībā ar profesionālo veselību, pirms ir par vēlu.

Kā šo risina Koučings

Koučingsir plānveida darbība – netiec galā ar stresu? Meklējam tev piemērotāku veidu,kā tu vari mazināt stresu. Vēlies pateikt, ka esi noguris bet nevari? Meklējamtavu resursu veikt pirmo soli

Dalies ar rakstu LinkedinDalies ar rakstu Facebook