Kas ir supervīzija?

Profesionalā veselība ir viens no supervīzijas glavenajiem virzieniem. No ārsta līdz privātā sektora darbinieka, katrs amata pārstāvis sastopas ar mentālās veselības izaicinājumiem, stresu, izdegšanu, konfliktiem utt. Supervīzija ir vieta kur profesijas pārstāvji var rūpēties par savu profesionālo veselību.

Es studēju psiholoģiju sešus gadus, kad padziļināti pievērsos supervīzijai arī man, tas bija pavisam jauns termins, izrādās tam ir iedots arī profesionālais klasifikators, tātad tā ir profesija. Šī profesijas piederība iet roku rokā ar industriālo un organizācijas psiholoģiju, un psiholoģisko konsultēšanu un konsultēšanas profesijām. Supervīzijā ir arī terapijas elementi, jo pats konsultācijas process ir ļoti līdzīgs.

Galvenā atšķirība starp terapiju un supervīziju: supervīzija ir tikai par un ap profesionālo vidi, savukārt terapija ir vairāk par privāto vidi. Studējot supervīziju man, izveidojās izpratne par šo profesiju vienā teikumā – veicināt labvēlīgu mentālo veselību profesionālajā vidē.

Paskaidrojot tas nozīmē strādāt ar klientiem, kuri saskaras ikdienā ar profesionālajiem izaicinājumiem, kas var atstāt ietekmi uz mūsu labsajūtu, tas var būt stress darbā, tā ir šajā laikā ļoti aktuālā izdegšana,kā arī profesionālās dabas jautājumi, kas var radīt neizlēmību, dusmas, bailes. Tas var būt lēmums par profesijas maiņu, lēmumi, kas ietekmē arī darbinieku labsajūtu, tie var būt konflikti. Supervīzija notiek arī organizācijās, kur klients ir pati organizācija, kā vienots veselums un pasūtījums ir kopējā veselība organizācijā – tad šie var būt pasūtījumi par produktivitāti,efektivitāti, saliedētību utt.

Supervīzijas formāts notiek individuāli vienas sesijas garums ir 60 minūtes un grupās/komandās kur vienas sesijas ir 3 stundas. Sākoties supervīzijai ar klientu, tiek slēgta konfidenciāla vienošanās par supervīzijas procesu un tās biežumu.

Kur, man palīdzēja supervīzija... Supervīzija man palīdzēja apzināties un ieraudzīt, ka strādāju organizācijā, kur ir slima un agresīva kultūra, kas man sagādāja nevajadzīgu stresu, bet pieņemt lēmumu aiziet, man bija bail no ilgstoša bezdarba. Supervīzijas process man palīdzēja apzināties ļaunums no šādas slimas organizācijas ir lielāks nekā labums, mans lēmums iesniegt atlūgumu bija beigās liels ieguvums un pat karjeras pakāpiens. Es apzinājos, ka ilgstoši strādāju slimā organizācijā, kas bojāja manu veselību,bet es nevarēju atrast resursu no tā aiziet.

Latvijas supervizoru apvienību piedāvā šādas supervīzijas iespējas:

·        Profesionālo robežu apzināšanās
·        Rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās
·        Attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas
·        Stresa faktoru un izdegšanas risku mazināšana
·        Daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā.